بانوان

عروسی یا قافله اسراف؟

عروسی یا قافله اسراف؟

عروسی و عقد و شادی چیز خوبی است. حتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) هم برای دختر مکرمه‌ خودشان مجلس عروسی گرفتند، شادی کردند و مردم شعر خواندند؛ زنها دست زدند و خوشی کردند. امّا نباید در این مجلسِ عقد و عروسی و اینها اسراف انجام بگیرد. یکی از اسراف ها همین مجالس عقد و عروسی گران قیمت است.

اخبار بانوان
مطالب بیشتر
آشنایی اساتید حوزه خواهران با نرم افزارها و پایگاه های حدیثی

آشنایی اساتید حوزه خواهران با نرم افزارها و پایگاه های حدیثی

اساتید مدارس علمیه خواهران استان یزد در کارگاه آموزشی «آشنایی با نرم افزارها و پایگاه های حدیثی» شرکت کردند.

زن غربی و آرزوی مادری

زن غربی و آرزوی مادری

دفاع از حقوق زنان در دهه‌های اخیر به بهانه‌ای برای تحمیل برخی سیاست‌ها به زنان از سوی گروهی خاص است که در این زمینه مفاهیمی چون ازدواج، حاملگی، مادری، خانه‌داری و ... بازیچه قرار گرفته است.