۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۰

نان خور کیست و ملاک آن چیست؟

نان خور کیست و ملاک آن چیست؟
کسی که مخارج روزمره او را شخص دیگری تامین می کند نان خور آن شخص محوسب می شود.
کد خبر: ۷۰۴۴

به گزارش خیمه مگ،کسی که مخارج روزمره او را شخص دیگری تامین می کند نان خور آن شخص محسوب می شود؛ اعم از اینکه آن نان خور بچه باشد یا بزرگسال، واجب النفقه باشد یا غیر واجب النفقه ، مسلمان باشد یا کافر، نزد او زندگی کند یا در جای دیگر زندگی کند.(0 العروه الوثقی کتاب الزکاه)

مصادیق نان خور دایمی

 *زکات فطره همسر بر عهده چه کسی است؟

آیات عظام امام(ره)، خامنه ای، خویی، فاضل، سیستانی، وحید، مکارم، صافی، شبیری و نوری: زکات فطره همسر با صدق نان خور بودن بر عهده شوهرش است.

 *زنی که نان خور شوهرش است در صورتی که خودش زکات فطره اش را بپردازد آیا پرداخت زکات فطره وی از عهده شوهرش ساقط می شود؟

آیات عظام امام، خوی، بهجت و نوری: اگر با اجازه شوهرش پرداخت کند و شوهرش راضی باشد از عهده شوهر ساقط می شود ولی اگر بدون اذن شوهر باشد بنابر احتیاط واجب از عهده شوهر ساقط نمی شود.

آیات عظام خامنه ای ، فاضل، مکارم و شبیری: ساقط نمی شود مگر اینکه با اذن و اجازه شوهرش باشد.

آیات عظام سیستانی، وحید و صافی: ساقط نمی شود.

 *فرزندی که نان خور پدرش است و خودش زکات فطره را پرداخته است آیا زکات فطره از عهده پدر ساقط می شود؟ (اعم از اینکه اجازه گرفته یا نگرفته باشد یا به وکالت از پدر باشد یا نه)

آیات عظام امام(ره)، خوئی، بهجت و نوری: اگر با اجازه پدرش پرداخت کند از عهده پدر ساقط می شود ولی اگر بدون اذن او باشد بنابر احتیاط واجب از عهده پدر ساقط نمی شود.

آیات عظام خامنه ای، فاضل، مکارم و شبیری: ساقط نمی شود مگر اینکه با اذن و اجازه پدرش باشد.

آیات عظام سیستانی، وحید و صافی: ساقط نمی شود.

*زکات فطره فرزندی که ازدواج کرده و با همسرش در خانه پدری زندگی می کند و هزینه های زندگیش را پدرش تامین می کند بر عهده پدر است یا خودش؟

همه مراجع: بر عهده پدر است.

*پدری که غنی است ولی زکات فطره نمی دهد، آیا فرزند او نسبت به پرداخت فطریه تکلیفی دارد؟

آیات عظام امام، بهجت، فاضل، وحید و نوری: احتیاط مستحب آن است که اگر واجد شرایط وجوب زکات فطره باشد خودش آن را بپردازد.

آیات عظام خامنه ای، خویی، صافی و شبیری: پرداخت فطریه بر او واجب نمی شود.

آیات عظام سیستانی و مکارم: در صورتی که خود انسان واجد شرایط پرداخت فطره باشد بنابر احتیاط واجب باید آن را بپردازد.

*زکات فطره فرزندانی که در شهر دیگری دانشجو هستند بر عهده کیست؟

همه مراجع: اگر هزینه زندگی آنها را پدر یا مادرشان تامین می کند پرداخت زکات فطره بر عهده آنهاست و اگر خودش هزینه های زندگیش را تامین می کند پرداخت زکات فطره بر عهده خودش است.

خواندنی ها
مطالب بیشتر
توهین کنندگان به قرآن را با عشق متوجه اشتباهشان کنیم

زارعی در «نشان ارادت»:

توهین کنندگان به قرآن را با عشق متوجه اشتباهشان کنیم

خطبهٔ فدکیه محور وحدت

روایت حجت‌الاسلام قنبری‌راد از کتابی که آیت‌الله سیدعزالدین زنجانی نوشت

خطبهٔ فدکیه محور وحدت

در معرفی و تبلیغ دین کجا اشتباه کرده‌ایم؟

در معرفی و تبلیغ دین کجا اشتباه کرده‌ایم؟

از روایت تک ‌بُعدی سیرهٔ فاطمی بپرهیزیم

در گفتگو با بانو مجتهده زهره صفاتی و دکتر مریم معین‌الاسلام عنوان شد

از روایت تک ‌بُعدی سیرهٔ فاطمی بپرهیزیم

خدا می‌خواست دختران فاطمه باشیم

چند روایت خواندنی از زنان تازه‌مسلمانی که به حضرت‌ زهرا(س) و حجاب فاطمی‌ ارادت دارند

خدا می‌خواست دختران فاطمه باشیم