ادبیات
رابطه علم و الهیات مسیحی در دوره معاصر

رابطه علم و الهیات مسیحی در دوره معاصر

علم هرگز حاضر نیست تنها خود را در حوزۀ طبیعت مشغول و محصور نگه دارد؛ زیرا در حال حاضر علم دستگاهی است که می خواهد همۀ حوزه های زندگی انسان را تسخیر کند و راضی به هیچ حدی نیست. بنابراین الهیات و علوم طبیعی می توانند از راه های گوناگون با هم رابطه داشته باشند.

شیخ صدوق با دعای چه کسی متولد شد؟

شیخ صدوق با دعای چه کسی متولد شد؟

ما از درگاه الهى حاجت تو را خواستیم [انشاءاللَّه] به زودى دو پسر نیكوكار روزیت خواهد شد.‌

بی تو شب هایمان بی ستاره است

بی تو شب هایمان بی ستاره است

مولای من، ترس ما از بلای دوری بود، اکنون ز چه ترسیم که در متن بلاییم! ما مجنون صفتان کوی دوستیم و مهر یار در دل داریم و کسی چون ما، نظر بازان کوی دوست و دلباخته کرم صاحب عصر و زمان(عج) نیست؛ پس، پرده از رخسار بردار و رازها هویدا کن که ما اسرار نهان را پاسداریم.

اسلام، مسأله اقتصاد را در خانواده چگونه حل كرده است؟

اسلام، مسأله اقتصاد را در خانواده چگونه حل كرده است؟

مجمع جهانی سازمان‌ملل بر اساس قطعنامه شماره 237/47 که در تاریخ 20 سپتامبر سال 1993 به تصویب رسید، 15 مه برابر با 25 اردیبهشت را روز جهانی خانواده اعلام کرده است وهمه ساله چنین روزی به عنوان روز جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی داشته می‌شود.

حکایت یک براندازی فرهنگی و جنگ نرم تلخ

حکایت یک براندازی فرهنگی و جنگ نرم تلخ

موضوع فتح اندلس و پس از آن جنگ نرم و براندازی فرهنگی و تصرف فکری و رفتاری که غرب علیه سیطره مسلمین در این سرزمین به انجام رساند حکایتی تلخ و عبرت آموز است که شاید با دقت و درنگ در آن بتوان از تکرار این تاریخ تهاجمی که فکر و اندیشه و فرهنگ مسلمانان را در سراسر عالم و در تمام طول تاریخ از سوی غرب و عمالش، نشانه رفته است، جلوگیری کرد.

راه رجا بسته نیست گرچه رجایی برفت...!

راه رجا بسته نیست گرچه رجایی برفت...!

راه رجا بسته نیست گرچه رجایی برفت ریشه بجا باد اگر برگ و بری می رود...

بسیج امروز، بسیج علمی و فرهنگی است

بسیج امروز، بسیج علمی و فرهنگی است

معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین در برنامه صبحگاهی شبکه پنج سیما، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای بسیج را تشریح کرد.

تعاون؛ شاهراه رسیدن به رستگاری فردی و اجتماعی

تعاون؛ شاهراه رسیدن به رستگاری فردی و اجتماعی

روز تعاون یادآور یکی از مهم ترین و حیاتی ترین فرازهای زندگی اجتماعی در حوزه اندیشه اسلامی است.

منظومه ای منسجم از حوزه ای تخصصی

منظومه ای منسجم از حوزه ای تخصصی

دومین شماره از دوره جدید مجله آموزه های حقوق کیفری که دوفصلنامه ای علمی- پژوهشی است به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدیر مسوولی محمدباقر فرزانه و سردبیری دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی منتشر شد.

ماجرای گریه بوعلی سینا

ماجرای گریه بوعلی سینا

تعلیم و تعلم و بهره مندی از فرصت های زندگی و عمر گرانمایه از مهم ترین دستورات الهی است که بی شک تعالی مادی و معنوی و دستیابی به قله های رفیع سعادت و بندگی را در پی دارد