حدیث
راستگویی از زاویه قال الباقر و قال الصادق (ع)

راستگویی از زاویه قال الباقر و قال الصادق (ع)

امام صادق (علیه السلام) فرمود: به روزه و نماز مردم فریفته مشوید، زیرا انسان به نماز و روزه شیفته می شود، تا آنجا که اگر ترک کند، به هراس می افتد، ولی آنها را به هنگام راستگویی و ادای أمانت بیازمایید.

صفات مؤمن

صفات مؤمن

پیامبر خدا صلی‌الله علیه و آله و سلم در روایتی به صفات مؤمن اشاره کردند.

جایگاه اهل مسجد

جایگاه اهل مسجد

امام حسن علیه السلام در روایتی به جایگاه اهل مسجد اشاره کردند.

عملی که قساوت قلب می‌آورد

عملی که قساوت قلب می‌آورد

امام محمد باقر (علیه السلام) در روایتی به عملی که قساوت قلب می‌آورد، اشاره کردند.

بدترین تلاش

بدترین تلاش

أمیرالمؤمنین علی علیه السلام در روایتی به بدترین تلاش اشاره کردند.

ثواب قرائت سوره قدر در هنگام سحر و افطار

ثواب قرائت سوره قدر در هنگام سحر و افطار

امام جعفر صادق علیه السلام در روایتی به ثواب قرائت سوره قدر در هنگام سحر و افطار اشاره کردند.

بهترین عدالت

بهترین عدالت

أمیرالمؤمنین علی علیه السلام در روایتی به معرفی بهترین عدالت پرداختند.

توصیه‌ای برای برداشت توشه

توصیه‌ای برای برداشت توشه

امام حسن مجتبی (علیه السلام) در روایتی به برداشت توشه برای آخرت توصیه کردند.

قلب ماه مبارک رمضان

قلب ماه مبارک رمضان

امام جعفر صادق علیه السلام در روایتی به قلب ماه مبارک رمضان اشاره کردند.

از این دو عمل بپرهیزید

از این دو عمل بپرهیزید

امام جعفر صادق (علیه السلام) در روایتی به پرهیز از تنبلی و بی حوصلگی توصیه کردند