۱۸ تير ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۱

اسلام درباره عدالت اجتماعی چه می گوید؟

اسلام درباره عدالت اجتماعی چه می گوید؟
کتاب «جستارهای اسلامی در عدالت اجتماعی» به قلم جمعی از محققان و از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.
کد خبر: ۶۲۳۴

به گزارش خیمه مگ، کتاب «جستارهای اسلامی در عدالت اجتماعی» به قلم جمعی از محققان و از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، این کتاب شامل فصل هایی همچون: «عدالت پژوهی قرآنی»، «مفهوم و جایگاه عدالت»، «عدالت پژوهی سیاسی»، «عدالت پژوهی فقهی-حقوقی» و «عدالت و مطالعات اجتماعی» می باشد.

گفتنی است در این کتاب مقالاتی با موضوعات «کاربرد واژگان عدالت و تمدن و نسبت میان آن دو در قرآن کریم»، «شاخص های کیفی عدالت از دیدگاه قرآن کریم»، «تحلیل انتقادی نظریه عزیزه هبری درباره عدالت توحیدی در قرآن کریم»، «تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرآنی»، «بررسی رابطه تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تأکید بر قرآن کریم»، «نقش یابی عدالت در اجتهاد فقهی در پرتو بررسی چالش حکمت انگاری عدالت در خطابات قرآنی»، «تعریف عدالت از زبان امام صادق علیه السلام»، «عدالت در منظومه اندیشه ای امام خمینی(ره) »، «معانی عدالت در اخلاقاسلامی»، «تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر»، «حقوق و عدالت»، «نقش انقلاب اسلامی در ارتقای عدالت بر اساس آموزه های اسلامی»، «عدالت سیاسی از منظر قرآن و روایات تأملی در برابری سیاسی»، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری»، «بررسی تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران»، «سازگار ساختن دولت با مسئولیت جبران خسارت؛ گامی در استوارسازی عدالت»، «کارکردهای عدالت در حکمرانی اخلاقی از منظر اندیشه سیاسی اسلام»، «بررسی و نقد اصول عدالت سیاسی از دیدگاه جان رالز»، «عدالت به مثابه قاعده فقهی»، «داراشدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اکل مال به باطل»، «نقشعدالت در قانون گذاری در حکومت اسلامی»، «بررسی اعتبار قاعده عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، «تناسب احکام با طبیعت و فطرت مبنایی برای عدالت در حقوق خانواده»، «نگرشی نو در مفاد قاعده نفی سبیل و نسبت سنجی آن با اصل عدالت در روابط بین المللی»، «نسبت قاعده عدالت با قواعد فقهی دیگر»، «نقش عدالت در فرایند استنباط اول و دوم»، «هماهنگی طبیعت و شریعت مبنای حق و عدالت»، «بازخوانی عدالت اجتماعی در ارتباطات میان فردی از منظر نهج البلاغه»، «بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکران مسلمان با تأکید بر نظریه سید قطب»، «راهبرد واسازی و امکان تحقق عدالت»، «بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع دستیابی به آن از منظر استادان جامعه شناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران»، «بررسی فقر زنانه در جامعه ایران با توجه به مؤلفه های عدالت اجتماعی در اسلام»، «نظریه عدالت اجتماعی علامه طباطبایی و مبانی آن»، «مسئله عینیت در عدالت اجتماعی»، «اعتباریات اجتماعی و ضرورت عدالت» و «فقر جهانی و عدالت جهان میهنانه» منتشر شده است.

خواندنی ها
مطالب بیشتر
توهین کنندگان به قرآن را با عشق متوجه اشتباهشان کنیم

زارعی در «نشان ارادت»:

توهین کنندگان به قرآن را با عشق متوجه اشتباهشان کنیم

خطبهٔ فدکیه محور وحدت

روایت حجت‌الاسلام قنبری‌راد از کتابی که آیت‌الله سیدعزالدین زنجانی نوشت

خطبهٔ فدکیه محور وحدت

در معرفی و تبلیغ دین کجا اشتباه کرده‌ایم؟

در معرفی و تبلیغ دین کجا اشتباه کرده‌ایم؟

از روایت تک ‌بُعدی سیرهٔ فاطمی بپرهیزیم

در گفتگو با بانو مجتهده زهره صفاتی و دکتر مریم معین‌الاسلام عنوان شد

از روایت تک ‌بُعدی سیرهٔ فاطمی بپرهیزیم

خدا می‌خواست دختران فاطمه باشیم

چند روایت خواندنی از زنان تازه‌مسلمانی که به حضرت‌ زهرا(س) و حجاب فاطمی‌ ارادت دارند

خدا می‌خواست دختران فاطمه باشیم