۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۰

چگونه همسر خوبی برای شوهر خود باشیم؟

چگونه همسر خوبی برای شوهر خود باشیم؟
همه ما در زندگي هدفي را جستجو مي کنيم تا به شادي برسيم. من با اطمينان مي گويم که خوشبختي شما بدست خود شماست. اگر جز اين فکر کنيد هرگز به خوشبختي نمي رسيد.
کد خبر: ۷۰۷۴

به گزارش خیمه مگ،تربیت اسلامی از توصیه های بزرگان دین برای مسلمانان است که در شماره های گوناگون، بخش های مختلفی را تقدیم حضور مخاطبان گرامی خواهیم کرد.

* هنر زن در تعامل با شوهر

آيا مي خواهيد براي شوهرتان همسر خوبي باشيد؟ چند نکته ساده ولي مهم است که به آن اشاره مي كنيم:

به شوهر خود اطمينان کنيد

به شوهرتان اطمينان کنيد، اگر شما به او اطيمنان نکنيد، چه کسي به او اطمينان خواهد کرد؟ دير يا زود به زحمت مي افتيد وقتي به او اطمينان مي کنيد به او قدرت مي دهيد. پشتيبان و مشوق او باشيد.

وقتي به شوهر تان اطمينان مي کنيد، به او قوت قلب مي دهيد.

قبل از اين که تشنه شويد چاه آبي حفر کنيد.

ممکن است روزي شوهرتان کارش را از دست بدهد، ممکن است روزي برسد که نتواند کار کند. به او کمک کنيد تا وقتي جوانتر است و نيروي بيشتري دارد، بيشتر کار کند. او را تشويق کنيد که از هدف هايش جلوتر برود. البته گفتم تشويق کنيد، غرولند نکنيد. تکرار مي کنم تشويق کنيد، نق نزنيد.

خدا را شکر کنيد که به شما شوهر رمانتيکي داده است.

اگر احساس کرديد هر سالي که مي گذرد رفتار شوهرتان با شما رمانيتک تر و عاشقانه تر مي شود تعجب نکنيد. ممکن است تحت تأثير تماشاي فيلم ها، خواندن کتاب و يا داشتن دوستان و يا هر چيز ديگري باشد. از او در همه زمينه ها و همه شئونات زندگي يک قهرمان بسازيد.

با او همراه شويد. يار و ياور و شريک رؤياهاي او باشيد. اجازه ندهيد موانع رواني و سد و بندها بر سر راه شما سبز شوند. با هم حرف بزنيد، باتفاق راه برويد. فکر کنيد. بفهميد، بينديشيد و استدلال کنيد.

دوست او شويد. بگذاريد تا دنياي شما شود. هوشمندانه با او حرف بزنيد. از او سؤال کنيد، باز هم بپرسيد. کاري کنيد که فکر کند.

بر مهارت هاي گوش دادن خود بيافزائيد. گوش شنوا پيدا کنيد. مشاور او شويد، «مادر» او شويد.

* حقيقت ساده اي درباره ازدواج

همه ما در زندگي هدفي را جستجو مي کنيم تا به شادي برسيم. من با اطمينان مي گويم که خوشبختي شما بدست خود شماست. اگر جز اين فکر کنيد هرگز به خوشبختي نمي رسيد.

اگر مي خواهيد شوهرتان را خوشبخت تر کنيد. ابتدا خودتان را شاد کنيد. اگر زن خانه دار هستيد از کارکردنتان در منزل لذت ببريد. اگر در بيرون از منزل کار مي کنيد از کار بيرون خود لذت ببريد. دقت کنيد که شوهرتان کارش را دوست داشته باشد.

اگر مي خواهيد شوهرتان را شاد کنيد، ابتدا بايد خودتان شاد باشيد.

علاقه اي که به کار او نشان مي دهيد بسيار مهم و تعيين کننده است. وقتي به کار او علاقه نشان مي دهيد، خود به خود خوشحال مي شويد. شوهرتان هم از کارش خوشحال مي شود. از داشتن همچون زني مثل شما هم شاد مي شود. توجه داشته باشيد وقتي کسي از کاري که مي کند راضي باشد، کار، ديگر تنها کار باقي نمي ماند. کار، مفرّح و شادي بخش مي شود.

به اين موضوع فکر کنيد و درباره اش با هم حرف بزنيد. در پايان بر ميزان شادي خود مي افزائيد. زوج خوشبخت تري مي شويد.

مي توانيد از شوهرتان يک شير يا يک موش بسازيد.

اگر شوهرتان را دست کم بگيريد بدانيد که بعد از مدتي به يک موجود بي دست و پا تبديل مي شود. برداشتي که از شوهرتان داريد روي رفتار او، به خصوص در حضور شما اثر مي گذارد.

* شوهر شما يک شير است يا يک موش؟

اگر فکر مي کنيد شوهر شما يک شير است، بدانيد که يک شير خواهد شد. و اگر فکر مي کنيد او يک موش است، بدانيد که يک موش مي شود. انتخابش بر عهده شماست. شير و موش کدام را ترجيح مي دهيد؟

کارهاي کوچک مي توانند نتايج و عواقب بزرگ داشته باشند.

وقتي شوهرتان به شما گل مي دهد

شوهري را مي شناسم که به محض اين که از خواب بيدار مي شود، به زنش گل مي دهد. زنش به او مي گويد «اين چه کاري است که با اين سن و سال مي کني؟ فرزندانت چه فکر مي کنند؟»

اگر شما زني از اين قبيل هستيد. دوباره فکر کنيد. اين نوار ذهني را از مغزتان پاک کنيد. از او به گرمي تشکر کنيد. بعد خداوند را شکر کنيد که به شما چنين شوهري داده است. هر اقدامي از اين قبيل از ناحيه شوهرتان را گرامي بداريد. اين ها را به حساب پاداش زندگي به خود در نظر بگيريد. اين گونه، شوهرتان از اين حدّ هم بهتر مي شود.

* وقتي شوهرتان به منزل مي آيد

وقتي شوهرتان از سرکار به خانه مي آيد، به خاطر شادي خودتان هم که شده بدخلقي را کنار بگذاريد. چيزي از اين مهم تر نيست که با تبسّمي از او استقبال کنيد، فنجان قهوه اي به او بدهيد و در دل خدا را شکر کنيد که او به خانه برگشته است. به جاي طرح مسايل جزيي و بي اهميت و به جاي اين که از مشکلات روز خود شکايت کنيد بکوشيدکه اين مسايل را شخصاً حل و فصل نمائيد.

زن خوب کسي است که پشه ها را شخصاً بکشد، مسايل جزيي و بي اهميت را حل و فصل کند و بعد از شوهرش بخواهد که به جنگ ببرها برود و آن هم تنها بعد از زماني که به قدر کافي استراحت کرده است.

تا نود دقيقه بعد از ورودش به منزل هيچ حرف ناخوشايندي به او نزنيد. به اين رسم عادت کنيد. بدانيد که زمين و آسمان زير و رو نمي شوند.

* وسوسه نشويد

خانم هاي عزيز، تصميم بگيريد که چگونه مي خواهيد زندگي کنيد. آيا مي خواهيد نياز هايتان را برطرف سازيد يا حرص بزنيد؟ مي توانيد نياز ها را برآورده سازيد، امّا حرص و آز برطرف شدني نيستند.

* اولويت ها را مشخّص کنيد

نقش شما بايد اين باشد که به شوهرتان کمک کنيد تا به آسايش خاطر برسد. نه اين که فرار را بر قرار ترجيح دهد. بايد به او بگوئيد که آرام بگيرد و از آن چه داريد لذت ببرد. شوهرتان را تشويق کنيد تا ناراحتي هايش را با شما در ميان بگذارد.

هر دوي شما هدف مشترکي داريد و مي خواهيد در زندگي خوشبخت شويد. اين بدان معنا نيست که بايد از مسير واحدي عبور کنيد. مجبور نيستيد براي رسيدن به هدفتان به سرعت يکسان حرکت کنيد. مي توانيد در کنار هم راه برويد. مي توانيد به هر سرعتي که مي خواهيد قدم برداريد.

* بر سر شوهرتان فرياد نکشيد

شوهر شما مي تواند با همه ناملايمات زندگي کنار آيد، مي تواند با همه مخالفانش بجنگد، امّا با فرياد و جيغ و هوار شما نمي تواند کنار بيايد. وقتي شما شروع به فرياد مي کنيد او در مي ماند که با شما چکار کند. وقتي شوهرتان به منزل مي آيد مترصد آرامش است و به همين دليل در مقام جبران و تلافي يا جيغ و داد شما کاري صورت نمي دهد. ترجيح مي دهد توهين ها و تحقير شدن ها را بپذيرد و حرفي در مقام اعتراض نزند. چه بهتر که ساعت 11 صبح روز تعطيل آخر هفته لحظاتي با خود خلوت کنيد و ببينيد که هفته را چگونه گذرانده ايد. سعي کنيد از صبح روز بعد اصلاحاتي به کار خود بدهيد. توجه داشته باشيد که انسان خطا مي کند، مرتکب اشتباه مي شود، امّا بخشودن هم يک اقدام ويژه انسان هاست.

* تعطيل آخر هفته را به شوهرتان اختصاص بدهيد

تعطيل آخر هفته را به کاري که مورد علاقه هر دو شماست اختصاص دهيد... با هم باشيد. ابتکار عمل را شما بدست بگيريد. رئيس شما هستيد. بياموزيد که از اتفاقات ساده زندگي لذت ببريد. روز تعطيل آخر هفته، ساعت 11 صبح، کيفيت هفته اي را که پشت سر گذاشته بوديد مرور کنيد. حالا موضوع را با او در ميان بگذاريد. سوء تفاهم ها را از ميان برداريد. آفرين بر شما.

اگر شوهر تنبلي داريد، لبخند بزنيد

اگر شوهر تنبلي داريد، باز هم تبسم کنيد. شاد باشيد. از زندگيتان لذت ببريد. شوهرتان را با شوهر هاي ديگر مقايسه نکنيد. هيچ کمکي نمي کند. در نهايت بر ناخشنودي شما مي افزايد.

آدم هاي تنبل به کسي لطمه نمي زنند. در واقع اين کار از آن ها ساخته نيست. براي شان بسيار دشوار است.

اگر شوهر شما مسئله دار است

شوهران مسئله دار... تعدادشان زياد است. يکي از بهترين کارهايي که مي توانيد بکنيد اين است که با يکي از دوستان نزديک و صميمي خود صحبت کنيد و به جاي گله و شکايت راه حلّي پيدا کنيد.

زن بي تدبير نباشيد

آيا شوهري داريد که اعصابش به هم ريخته؟ آيا شوهرتان حسود است؟ آيا استرس زده و زير فشار است؟

در اين صورت کاري بکنيد. تسليم نشويد. شصت درصد تقصير به گردن شماست.

بسياري از شوهرها به اين نتيجه مي رسند که زندگي در حق آن ها بي انصافي کرده است، نگرانند، خودشان را تحت فشار احساس مي کنند، هراسيده و عصبي هستند. گرفتار وحشت بي مورد از چيزي مي شوند. مي ترسند که بيمار شوند. مي ترسند کسي بر ضد آن ها تبعيض قايل شود. مطمئن هستند که همه بر ضد آن ها فعاليت مي کنند. به همه و از جمله به شما ظنين مي شوند.

مي پرسيد چه کاري از شما ساخته است؟ خيلي از کارها. از اشخاص کارشناس و کاردان کمک بگيريد. به دوستان و نزديکان و عزيزانتان فکر کنيد. با آن ها حرف بزنيد. آن ها هم مي توانند با شوهر شما حرف بزنند. شما هم مي توانيد با او حرف بزنيد.

اگر شوهر شما در چنين شرايطي قرار دارد، بدون ترديد بيشتر و بهتر از هر کس، شما هستيد که مي توانيد با او حرف بزنيد.

نيازي به اين نيست که براي کمک به شوهرتان يک روان پزشک يا يک روان شناس باشيد.

هر آينه با مشکلي رو برو شديد به آن فکر کنيد. با اشخاص و آشنايان درباره آن حرف بزنيد. کتاب و مجله بخوانيد و مطمئن باشيد که موفقيت سرانجام از آن شما خواهد شد. اين را هم بدانيدکه تنومندترين درخت ها اگر با يک صد ضربه تبر به زمين سقوط کند، بدان معنا نيست که نود و نه ضربه قبلي بيهوده بوده و کاري صورت نداده است.

در پس هر موفقيت به ظاهر يک شبه بيست سال تلاش و زحمت وجود داشته است. با اين حساب ممکن است براي رسيدن به موفقيت قطعي بيش از چند ساعت، چند روز، چند هفته يا چند ماه فاصله نداشته باشيد.

زن ها بايد بدانند که در مواردي از مردها باهوش ترند. اگر مي خواهيد زندگي زناشويي خوب و شادي داشته باشيد هميشه حقيقت را بگوئيد و هميشه به شوهرتان کمک کنيد که صادق و امين باقي بماند، حتي اگر به خاطر اين صداقت مجبور شويد که با تجمّل کمتري زندگي کنيد.

به هم محبت کنيد

قبل از هر چيزي که شما براي يکديگر ساخته شده ايد. بعضي وقت ها موضوعات کوچک و بي اهميت ابعاد بزرگ پيدا مي کنند. وظيفه زن و شوهر اين است که از بروز اين اتفاقات جلوگيري کنند و اگر مشکلي پيش آمد کرد از شدّت آن بکاهند.

موفق شدن در ازدواج مهم تر از موفقيت در شغل و کار و حرفه است. فراموش نکنيد که وقتي دوران زندگي مان به سر مي رسد غالباً افسوس مي خوريم که چرا با هم به آن شکل که بايد و شايد خوب نبوديم.

سهم زن در خوشبخت کردن خانواده 60 درصد است. روزهاي تولد و سالگردها را فراموش نکنيد. ايام خاص مربوط به افراد خانواده را جايي يادداشت کنيد. مي توانيد منشي شوهرتان بشويد. مي توانيد برنامه ريز همسرتان باشيد.

زن ها و شوهرها بعد از مدتي بر اسب هاي جداگانه سوار مي شوند. امّا اگر هر کدام در جاده اي جداگانه به حرکت در آيند، اينجاست که کار دشوار مي شود. نفستان را بکشيد و در کنار شوهرتان به حرکت درآئيد. مطمئن باشيد که در پايان متأسف نخواهيد شد.

دوستانتان را ويرايش کنيد

دوستان شما چه کساني هستند؟ مشاوران شما چه کساني هستند؟ راهنمايان شما چه کساني هستند؟ همه ما در مواقعي از زندگي و يا در کار خود گيج و سردرگم مي شويم.

دوست و کتاب بايد محدود اما خوب باشند.

چه بايد کرد؟ به دوستان تان توجه کنيد و آنها را در ذهنتان آزمون نمائيد. يافتن دوستان خوب و صديق دشوار است. امّا به هر صورت اسرار و مکنونات قلبي خود را جز با معدودي دوست که آن ها را مي شناسيد در ميان نگذاريد.

اگر شوهر شما عصبي و استرس زده است

مسلماً مي توانيد به شوهرتان کمک کنيد تا فشارهاي عصبي اش را تخفيف دهد. مي توانيد از شدت نگراني او بکاهيد. البته اين کار يک شبه امکان پذير نيست. در يک فصل و حتي در يک سال هم شدني نيست. لاک پشت کندتر از خرگوش راه مي رود امّا پيروز ميدان مي شود.

در زندگي حقيقي راه حل هاي فوري وجود خارجي ندارند. بنابر اين بررسي کنيد و ببينيد چه عواملي شوهر شما را ناراحت مي کنند. در اين مرحله ممکن است شوهر شما مانند پياز باشد. در نتيجه لازم است که پوسته هاي فشار را يکي يکي از تن او بر کنيد و به تدريج از سنگيني بارش بکاهيد. به جان مسئله برسيد، مشکل اصلي را پيدا کنيد. توجه داشته باشيد که حتي يک شير بايد از خود در برابر مگس ها و پشه ها حراست کند.

ممکن است شوهر شما با سوء تفاهم هايي رو برو باشد. ممکن است به دلايل واهي هراسان باشد. وقت صرف کنيد و او را بشناسيد. از گذشته و از حال و از برنامه هاي آينده اش باخبر شويد. وقتي اين را دانستيد 90 درصد موفق شده ايد. به احتمال زياد با شکست ها و ناکامي هايش آشنا مي شويد. به احتمال زياد به موضوعاتي بر مي خوريد که او آن ها را درشت نمايي کرده است.

وقتي عصباني هستيد کاري صورت ندهيد

راه حل ساده است. او را تشويق کنيد که کاري صورت دهد، اندک، اندک، دوباره و چند باره.

اگر شوهر شما شيفته خوردن است

اگر خدا به شما يک شوهر شکمو داده است به عبارات زير توجه کنيد:

خداوندا، به من صبر و تحملي بده تا آن چه را نمي توانم تغيير بدهم، بپذيرم. به من شجاعتي بده تا آنچه را که مي توانم، تغيير دهم. به من درايتي عطا فرما، که اين دو را از هم تميز دهم.

بگذاريد تا شوهرتان شاد باشد. بگذاريد هر قدر دلش مي خواهد بخورد. بله ممکن است برايش خوب نباشد امّا رفتار شما و طرز برخوردتان او را به مراتب بدحال تر مي کند.

به جاي اين که نق بزنيد و غرولند کنيد راه هايي ابتکاري براي بهبود عادات غذايي او پيدا کنيد.

اگر شوهرتان سيگار مي کشد

سيگار کشيدن کار بد، بد و باز هم بدي است. به ياد يک مثلي افتادم که مي گفت آب که از سر گذشت چه يک وجب چه صد وجب.

خوب چه بايد کرد؟ ذهنتان را تغيير دهيد. به جاي اين که مستقيم فکر کنيد. به شکل دايره بينديشيد. وقتي مي گوئيد سيگار کشيدن بد است مستقيم مي انديشيد و اين گونه، از مسئله دور مي شويد.

استرس، نوشيدن الکل، پرخوري و کشيدن سيگار چرخه هاي معيوب هستند. به جاي اين که به موضوع کشيدن سيگار توجه کنيد به دلايل آن بينديشيد. به ريشه ها فکر کنيد و آن ها را يکي يکي از ميان برداريد.

بسياري از سيگاري ها را ديده ام که عمر طولاني کرده اند و بسياري از غير سيگاري ها را ديده ام که عمرشان کوتاه بوده است. نمي گويم کشيدن سيگار کار خوبي است امّا مي گويم اهريمني به آن حد بزرگ که فکر مي کنيد، نيست.

از سيگار کشيدن شوهرتان به اين نتيجه برسيد که جايي در زندگي او مشکلاتي وجود دارد. براي برخورد با مشکلات به جاي مستقيم انديشي دايره اي فکر کنيد.

اگر شوهرتان الکل مي نوشد

وقتي صحبت از نوشيدن مشروب مي شود به فکر الکليسم مي افتيم. نوشيدن الکل معمولاً با يک جلسه نوشيدن در يک جلسه ميهماني شروع مي شود و بعد تحت تأثير حرمت نفس اندک و ساير فشارهاي مرتبط با خانه به يک بيماري تبديل مي شود.

چه بهتر که در زندگي دنبال علل اصلي مسايل و مشکلات بگرديم و بعد براي آن راه حل هاي ساده پيدا کنيم. راه حل هاي مسلّم را نديده بگيريد. به هر صورت اگر جواب مسئله خيلي ساده باشد، راه حلش پيدا مي شود.

مسلماً نوشيدن الکل کار خوبي نيست، امّا برخورد سنجيده بکنيد. کاري نکنيد که حرمت نفس شوهرتان از آن مقدار که هست پايين تر بيايد.

از نق زدن و غرولند کردن کاري ساخته نيست

به او فرصتي بدهيد. بدون شک خيلي زود به اين نتيجه مي رسد که راه را اشتباه مي رود. به او کمک کنيد تا اعتماد به نفس از دست رفته خود را باز يابد. از اعتراض کردن همه روزه شما کاري ساخته نيست.

به خانواده شوهر خود احترام بگذاريد

در بسياري از جوامع زن ها به خانواده شوهرشان اعتنا نمي کنند. اين عين بي ادبي است. سعي کنيد به خانواده همسرتان احترام بگذاريد. از هر صد زن تنها يک زن مي تواند به واقع و به طيب خاطر به خانواده همسرش احترام بگذارد.

به افراد خانواده شوهرتان احترام بگذاريد

از سوي ديگر مردها بايد از اين که مي بينند زنانشان به افراد خانواده آن ها احترام مي گذارند خوشحال مي باشند. شکر خدا را بگذارند و قدر اين نعمت را بدانند.

به شوهرتان در کار تربيت فرزندانتان کمک کنيد

شوهر شما پدر بي تجربه اي است. سردرگم و گيج است. نمي داند وقتي پسر کوچک تان بدخلقي مي کند چه واکنشي بايد نشان دهد. به او در کار تربيت فرزندانتان کمک کنيد. به او بياموزيد که با سيلي زدن به صورت کودک مشکلي حلّ نمي شود. حتي اگر ساعت هاي طولاني کار کرده دليلي نمي شود که با فرزندتان برخورد ناصواب بکند. به شوهرتان بياموزيد و به او بگوئيد که بايد ميان کار و رسيدگي به امور خانه تعادلي ايجاد شود.

توجه داشته باشيد که ما جز يک زندگي نداريم. زندگي دوگانه که بتوان اسمش را زندگي کاري و زندگي خانوادگي گذاشت مطرح نيست. بنابر اين راه تقسيم بندي ساعات زندگي را به همسرتان آموزش دهيد. براي او هدف گذاري کنيد. مشخص کنيد که هفته اي چند شب بايد با شما و فرزندتان در منزل باشد. چه روزهايي بايد بچه ها را به پارک ببرد؟ اين گونه، مسايل فرداي خود را حل مي کنيد.

با شوهرتان مانند يک مهاراجه رفتار کنيد

وقتي با شوهرتان مانند يک پادشاه رفتار مي کنيد، به احتمال زياد او هم با شما مانند يک ملکه رفتار خواهد کرد. حتي اگر به خاطر خوشي و شادي خودتان هم که شده سعي کنيد که شوهرتان را شاد و خوشبخت کنيد. کاري کنيد که بتواند با اطمينان خاطر با دنيا و مسائلش رو برو شود. اين باور همه جا متداول را فراموش نکنيد که پشت سر هر مرد موفق يک زن حمايتگر ايستاده است.

پشت سر مرد موفق، يک زن حمايت گر ايستاده است.

خانواده خود را سالم نگه داريد

هم به سلامتي خود و هم به سلامتي شوهر و فرزندانتان بها بدهيد. بيماري و نبود سلامتي به شما، به نزديکان و به عزيزانتان لطمه مي زند. خوشبختي را از شما دور مي کند.

بيماري، خوشبختي را از شما و عزيزانتان دور مي کند.

همه روز صبح ها با شوهرتان پياده روي کنيد.

شوهرتان را به طور منظم به نزد پزشک ببريد.

بدانيد که ممکن است هر دو عمري طولاني داشته باشيد. چه بهتر که براي بهتر سپري کردن دوران پيري بکوشيد.

اطلاع از غذاهاي مورد علاقه شوهرتان

از ديرباز زن ها هميشه خواسته اند که غذاي مورد علاقه همسرشان را تهيه کنند. زن ها هميشه مي خواهند با پختن غذاهاي خوب شوهرشان را شاد کنند.

توجه داشته باشيد که براي شنيدن نظر شوهرتان هرگز دير نيست.

به شوهرتان بي اعتنايي نکنيد

به رابطه اي که با شوهرتان داريد بي اعتنا نشويد. به ياد ايام خوشي بيفتيد که با شوهرتان سپري کرده ايد. هرگز اجازه ندهيد شوهرتان به اين نتيجه برسد که شما فرصتي براي پرداختن به او را نداريد. اجازه ندهيد حالا که صاحب اولاد هستيد شوهرتان گمان کند که فرصتي را براي اين که صرف او کنيد نداريد.

به شوهر تان نق نزنيد. بر سرش فرياد نکشيد. در حالي که براي انجام دادن کاري عجله دارد، هزاران کار خود را بر سرش نريزيد.

از موسيقي ملايم، از نور ملايم و از گل استفاده کنيد. از او درباره زندگيش سؤال کنيد، از مشکلاتش بپرسيد، از موفقيت هايش سؤال کنيد. بگذاريد تا آرامش را احساس کند. بگذاريد او حرف بزند و شما گوش بدهيد.

تنها شما هستيد که مي توانيد به شوهرتان احساسي عالي بدهيد.

خواندنی ها
مطالب بیشتر
توهین کنندگان به قرآن را با عشق متوجه اشتباهشان کنیم

زارعی در «نشان ارادت»:

توهین کنندگان به قرآن را با عشق متوجه اشتباهشان کنیم

خطبهٔ فدکیه محور وحدت

روایت حجت‌الاسلام قنبری‌راد از کتابی که آیت‌الله سیدعزالدین زنجانی نوشت

خطبهٔ فدکیه محور وحدت

در معرفی و تبلیغ دین کجا اشتباه کرده‌ایم؟

در معرفی و تبلیغ دین کجا اشتباه کرده‌ایم؟

از روایت تک ‌بُعدی سیرهٔ فاطمی بپرهیزیم

در گفتگو با بانو مجتهده زهره صفاتی و دکتر مریم معین‌الاسلام عنوان شد

از روایت تک ‌بُعدی سیرهٔ فاطمی بپرهیزیم

خدا می‌خواست دختران فاطمه باشیم

چند روایت خواندنی از زنان تازه‌مسلمانی که به حضرت‌ زهرا(س) و حجاب فاطمی‌ ارادت دارند

خدا می‌خواست دختران فاطمه باشیم